HUIS- EN GEDRAGSREGELS
 • Het lesgeld dient voor de eerste dag van de nieuwe kwartaal te zijn betaald.
 • Tijdelijk je abonnement opschorten kan tot maximaal 4 weken per jaar en dient minimaal een maand van te voren per mail aangevraagd te worden Info@mtutrecht.nl.
 • Het overeengekomen lesgeld dient ten allen tijden te worden betaald, ook als je zelf besluit om niet te komen trainen.
 • Bij herinnering van openstaande factuur, zal het bedrag met 7,50 administratie kosten worden verhoogd. Bij het niet voldoend van de verplichte betaling zal Muay Thai Uterecht een incassobureau inschakelen en zullen de incassokosten doorberekend worden. Dit zal na 2 herinneringsberichten in gang gezet worden. Muay Thai Uterecht is dan niet meer aansprakelijk voor het openstaande bedrag.
 • In verband met hygiëne is:
  • douchen voor de training verplicht.
  • geen mouwloze shirts of zorg anders dat je oksels geschoren zijn.
  • training wordt ontzegd als je lange teennagels hebt en je of onfris ruikt.
 • Geen straatsfeer
 • Jongeren mogen geen mensen meenemen om mee te kijken mits van te voren overlegd met een van de trainers. Meekijken mag alleen met toestemming van de trainers in de aangegeven ruimte. De trainer(s) houden het recht om iemand te weigeren om mee te kijken.
 • De deelnemer dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
 • Na 18.00 of na 19.00 word de deur niet meer open gedaan en ben je te laat, je moet dan wachten tot iemand anders de deur open doet. Het kan zijn dat je niet meer mag mee trainen.
 • Na inschrijving zal de toegangscode van de sporthal doorgeven worden, de toegangscode zal precies 15 minuten voor aanvangen te gebruiken zijn. Deze zal naar je gemaild worden.
 • Het gebruik van doping en/of stimulerende middelen is ten strengste verboden.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden.
 • Er is respect voor andere deelnemers en trainers, ongeacht zijn of haar niveau en afkomst.
 • De deelnemer draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en blessures te voorkomen.
 • Bokshandschoenen zijn maximaal 4 weken te leen of bij aanschaf per mail aanvragen info@mtutrecht.nl.
 • Sieraden, piercings  e.d. die letsel risico opleveren voor de drager of anderen, dienen te worden verwijderd dan wel afgeplakt.
 • Deelnemers onder de 16 jaar dienen verplicht met een bokskap op te sparren.
 • Bokshandschoenen, scheenbeschermers, bitje, tok (verplicht), bokskap (jeugd verplicht), bandage en overige kleding/bescherming zijn aan te schaffen bijMuay Thai Uterecht .
 • De deelnemer is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten indien deze een risico vormen tijdens het sporten.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn beschikbaar op onze website.

Indien het lid zich niet aan deze regels houd, heeft Muay Thai Utrecht het recht om het desbetreffende lid te weigeren. Bij strafrechtelijke overtredingen als fysiek en verbaal geweld, diefstal en discriminatie zullen wij de politie inschakelen en zal het lid permanent worden uitgeschreven.

 

LESROOSTER

JOIN ME
ON TRAINING


Wij trainen op maandag, woensdag en vrijdag, kom langs en doe mee!


ROOSTER
LIDMAATSCHAP

FROM PASSION TO TRUE LOVE


LEES MEER